Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi przedsiębiorców, w tym:

 • konsultacje, porady prawne, stała obsługa prawna, rejestracja spółek, przekształcenia, doradztwo podatkowe,
 • obniżanie i optymalizacja kosztów działalności, zabezpieczenia majątkowe rodzinne i przed wierzycielami,
 • obsługa prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej,
 • obsługa prawna w sprawach rejestrowych podmiotów gospodarczych (spółek), stowarzyszeń, fundacji,
 • obsługa prawna w zakresie zaprzestania działalności gospodarczej,
 • obsługa prawna w zakresie, m.in.:
  • rejestracji spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej),
  • zmian umowy, statutu spółki,
  • podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego,
  • zmiany składu organów,
  • organizacji zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy,
  • kupna, sprzedaży udziałów lub akcji,
  • udzielenia i odwołania prokury,
  • przejęcia spółki, połączenia spółek, wyłączenia wspólnika,
  • zaskarżania uchwał wspólników, walnego zgromadzenia,
  • rozwiązania, likwidacji spółki, ogłoszenia upadłości,
  • dochodzenia należności z umów oraz płatności z faktur,
  • windykacji należności.