Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego, w tym:

 • prowadzenie spraw z tytułu zaległych płatności z czynszu, najmu i dzierżawy, alimentów, płatności z faktur,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami OC, AC, ubezpieczeniami mienia, ubezpieczeniami na życie,
 • prowadzenie spraw majątkowych: o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego byłych małżonków,
 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o naruszenie dóbr osobistych,
 • prowadzenie spraw związanym z dochodzeniem odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe wynikające z błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, skutków losowych,
 • prowadzenie spraw spadkowych dotyczących nabycia spadku, długów spadkowych, sprawy o zachowek i inne,
 • sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne),
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • kierowanie spraw do egzekucji komorniczej,
 • prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego oraz umów cywilnoprawnych,
 • składanie pozwów w postępowaniu w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym.