O mnie

017
Adwokaci

Janusz Stefańczyk

Adwokat, urodzony 29 lipca 1971 r. w Drezdenku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W 1999 r. rozpoczął aplikację prokuratorską, którą zakończył zdanym w 2002 roku egzaminem prokuratorskim. W latach 1997 - 1998 zatrudniony był w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gorzowie Wielkopolskim w Wydziale Kontroli Podatkowej Osób Fizycznych. W okresie 1999 - 2000 pracował na stanowisku Starszego Inspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2002 do 2004 roku zajmował stanowiska asesorskie i prokuratorskie w okręgu Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Od roku 2004 pracował na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. W październiku 2010 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

  • 20 lat doświadczenia

Świadczona pomoc prawna Kancelarii opiera się na gruntownej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w reprezentowaniu interesów ludzi przed sądami i innymi organizacjami. Doświadczenie Kancelarii jest wynikiem nie tylko wiedzy merytorycznej, lecz również:
- umiejętności współpracy z ludźmi opartej na zaufaniu i empatii,
- sprawności szybkiego reagowania na potrzeby Klienta,
- rzetelności oraz starannego i indywidualnego podejścia do przedstawianych problemów,
- uczciwości, szacunku i jak najlepszej komunikacji,
- zdolności do kreatywnego i innowacyjnego myślenia,
- poszukiwania skutecznych i optymalnych rozwiązań,
- wysokiej kultury prowadzenia spraw, w tym szczególnej dbałości o najwyższy standard usług,
- stałego rozwoju zawodowego, pogłębiania wiedzy i kwalifikacji.

  • Definiowanie sukcesu

Miarą sukcesu jest zadowolenie klienta. Mając na uwadze powyższą maksymę, Kancelaria każdą ze spraw traktuje indywidualnie, z należytą starannością i przy zachowaniu jak najwyższych standardów. Zawsze podchodzimy do sytuacji Klienta ze zrozumieniem i staramy się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla przedstawionego problemu. Dla nas nie ma dwóch takich samych spraw, bo nie ma dwóch takich samych osób, dlatego do każdego Klienta podchodzimy z:
- należytym zaangażowaniem i dbałością o interes Klienta,
- starannością w zakresie właściwej komunikacji, w tym wyjaśnienia zawiłości prawa w jak najbardziej przystępny sposób,
- pełną dyspozycyjnością i stałym kontaktem na każdym etapie sprawy,
- zachowaniem etyki i tajemnicy adwokackiej oraz godności zawodu,
- wytrwałością i skutecznością w celu zapewnienia skutecznego rozwiązania problemu prawnego.
Definicja sukcesu to wiedza, doświadczenie i profesjonalne podejście.

Niech nasze doświadczenie będzie Twoim przewodnikiem

Uzyskaj pierwszą konsultację!