Prawo Cywilne

Agreement
Profesjonalna pomoc prawna w zakresie

Prawa Cywilnego

 • §

  prowadzenie spraw z tytułu zaległych płatności z czynszu, najmu i dzierżawy, alimentów, płatności z faktur,

 • §

  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami OC, AC, ubezpieczeniami mienia, ubezpieczeniami na życie,

 • §

  prowadzenie spraw majątkowych o: zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego byłych małżonków,

 • §

  prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o naruszenie dóbr osobistych,

 • §

  prowadzenie spraw związanym z dochodzeniem odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe wynikające z błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, skutków losowych,

 • §

  prowadzenie spraw spadkowych dotyczących nabycia spadku, długów spadkowych, sprawy o zachowek i inne,

 • §

  sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne),

 • §

  prowadzenie spraw o eksmisję,

 • §

  kierowanie spraw do egzekucji komorniczej,

 • §

  prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • §

  sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego oraz umów cywilnoprawnych,

 • §

  składanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym.

Niech nasze doświadczenie będzie Twoim przewodnikiem

Uzyskaj pierwszą konsultację!